Leden collectief

De medisch specialisten van het zorgcollectief Specialistenhulp werken regionaal aan complexe zorgvragen. Zo zijn we actief in Alkmaar, Haarlem, IJmond en Haarlemmermeer. Omdat jij als regiebehandelaar in de buurt van deze regio’s woont, kunnen we zware ambulante zorg snel en eenvoudig inzetten. Medische en sociale vraagstukken behandelen we tegelijkertijd, met inbreng van jouw expertise. Doe mee!

Geselecteerde Regio

Regio

Integraal zorgaanbod

Ons ecosysteem

Specialistenhulp verbindt het sociale en het medische domein, waardoor zwaardere ambulante zorg mogelijk is. Cliënten worden hierdoor doelmatiger geholpen. Zorg vanuit ons platform valt onder de zorgverzekeringswet. Onze zorg is aanvullend op de zorg vanuit de WMO en de ambulante zorg uit de Wet Langdurige Zorg. We overstijgen zo de verschillende domeinen van het zorgsysteem

Logo icoon specialistenhulp

Integraal gespecialiseerd aanbod

Icoon van stad

WMO

Icoon van stad

Zorgverzekeraars

Icoon van stad

Zorgkantoren

Icoon client

Maatwerk en complete hulpverlening voor cliënt

Word onderdeel van een multidiciplinair team

Samen werken aan complexe zorgvragen

Specialistenhulp is een zorgcollectief dat vrijgevestigde regiebehandelaars en de zorgvraag vanuit instellingen bij elkaar brengt. Als aangesloten specialist werk je niet langer alleen in je eigen praktijk, maar word je ook onderdeel van een multidisciplinair team dat werkt aan een multiprobleem binnen de GGZ.

Maak samen verschil

Word onderdeel van een innovatieve beweging voor specialistische GGZ