Icoon twee mensen

Wij werken voor iedereen die ondersteuning nodig heeft. Onze cliënten zijn vaak mensen met (lichte) verstandelijke, psychiatrische of sociale beperkingen. Of mensen die langdurig werkloos zijn en daardoor in de problemen raken.

Icoon mensen

Onze woonbegeleiders zijn flexibel inzetbaar en passen zich zo veel mogelijk aan jouw agenda aan. Het zijn mensen die naast je staan en met hun kennis en levenservaring  jou zo goed mogelijk begeleiden.

Icoon persoon

Andere zorg of begeleiding nodig? Onze zorgcoach helpt je bij de inzet van de zorg- en dienstverleners. De zorgcoach is dus jouw vaste aanspreekpunt.

Icoon stapel

Onze woonbegeleiding is georganiseerd in vier regio’s: Haarlemmermeer, Haarlem, IJmond en Alkmaar.

Alle problemen tegelijk aanpakken

Multidisciplinaire aanpak

Vaak gaan psychische klachten gepaard met allerlei problemen op het sociaal-maatschappelijke vlak.
Denk aan cliënten die de post al langere tijd niet meer openen of geen sociale contacten hebben. De inzet van Specialistenhulp is erop  gericht dat de cliënt weerbaar wordt en weer de regie van zijn leven in handen krijgt.

Deze complexe zorgvraag vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarbij vanuit verschillende disciplines een behandeltraject wordt opgezet.
Per cliënt stellen we een multidisciplinair team samen met bijvoorbeeld een psychiater, VG arts en psychologen. Ook stellen we vast wie indicerend en coördinerend regiebehandelaar is.

Specialistenhulp maakt gebruik van landelijke zorgprogramma’s, zoals die bij depressies, angststoornissen, et cetera. Waar nodig passen wij deze zorgprogramma’s aan op de behoeftes van onze doelgroep.

Hulp nodig van specialistenhulp

Behandeling en zorgverzekeraars

Specifieke behandelmodules

Wij maken gebruik van behandelmodules van Kristal, specifiek voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking.
De behandeling kan bestaan uit een combinatie van therapie en medicijnen. De volgende behandelmethodieken worden ingezet:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Traumatherapie, waaronder EMDR
 • Schematherapie
 • Exposure in Vivo
 • Acceptance and Commitment therapie


Combineren van behandeling en woonbegeleiding

Specialistenhulp combineert de GGZ-behandeling met woonbegeleiding vanuit de Wmo of Wlz. Deze woonbegeleiding wordt geleverd door Stichting De Linde. Specialistenhulp is een dochteronderneming van Stichting De Linde.

Door deze combinatie van woonbegeleiding en behandeling kunnen we problemen op meerdere leefgebieden gelijktijdig aanpakken. Dit zorgt voor doelmatigheid in de behandeltrajecten en versterkt de effectiviteit van de behandeling. Specialistenhulp is een WTZA-instelling en heeft contracten met meerdere zorgverzekeraars.

Benieuwd welke specialisten actief zijn in jouw regio?

Icoon mensen

30

aangesloten
hulpverleners

Behandelcriteria

Inclusie

Specialistenhulp biedt behandeling voor onder meer de volgende psychische stoornissen:

 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Trauma’s
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Emotieregulatiestoornissen.

Behandelcriteria

Exclusie

Specialistenhulp behandelt niet alle cliënten.
Wij behandelen niet cliënten en groepen met:

 • Verslavingsproblematiek (zoals alcohol, drugs, game of seksualiteit)
 • Ernstige agressieproblematiek en/of delinquent gedrag (in aanraking met politie en justitie)
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Schizofrenie of een psychotische stoornis
 • Eetproblematiek
 • Seksuele problemen

Verder behandelen we geen:

 • Crisisgevoelige cliënten en suïcidaliteit. Specialistenhulp heeft namelijk geen crisisdienst
 • Cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Cliënten uit bovenstaande groepen verwijzen we terug naar de verwijzende arts of instantie.
Wel geven we advies over welke behandelinstelling mogelijk wel passend is.

Hulp nodig van specialistenhulp?
Logo icoon specialistenhulp

Integraal gespcialiseerd aanbod

Icoon van stad

WMO

Icoon van stad

Zorgverzekeraars

Icoon van stad

Zorgkantoren

Icoon client

Maatwerk en complete
hulpverlening voor cliënt

Behandeling starten?

Aanmelden

Als je een behandeling bij Specialistenhulp wil starten, heb je een verwijzing nodig van jouw huisarts of een andere medisch specialist.

De huisarts kan een verwijsbrief per email sturen naar;

 • aanmelden@stdl.nl
 • of naar het zorgmailnummer 5001808849.
 • De verwijsbrief kan ook per fax worden gestuurd naar faxnummer: 023 557 51 76.
Twee mensen in gesprek aan een witte ronde tafel

Wachttijden

Hoe lang duurt het voor ik hulp krijg?

Hierna vind je de wachttijden. Dit is een indicatie. We doen ons uiterste best de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wanneer je je hebt aangemeld, nemen wij telefonisch contact met je op om een afspraak voor een telefonische screening en intake te maken.

Als je de wachttijd te lang vindt, kun je zelf of via de huisarts contact opnemen met ons. Voor vragen kun je contact opnemen met onze aanmeldcoordinator> Femke Meijer via femke@stdl.nl

Aanmeld en behandelwachttijd

De aanmeldwachttijd is de periode van aanmelding tot intake. De behandelwachttijd is de periode van intake tot behandeling.

Wachttijden en verzekering

Wachtijden*

 • De wachttijd voor regio Haarlemmer is 14 weken.
 • De wachttijd voor regio IJmond is 14 weken.

De wachttijden zijn een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Meer over wachttijden en verzekering
De wachttijden zijn niet afhankelijk van waar je als cliënt bent verzekerd. Als de wachttijden boven de norm zijn, is het ook mogelijk dat je jouw zorgverzekeraar vraagt om wachtlijstbemiddeling.

Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen zodat de wachttijd binnen de normen blijft. Dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen* zijn dat je binnen vier weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek hebt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart).

*De Treeknorm beschrijft de maximaal aanvaardbare wachttijd.

Specialist van specialistenhulp

Aandacht voor

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg heeft continu onze aandacht. Specialistenhulp werkt voortdurend en systematisch aan verbetering van de zorg. Dit doen we onder andere door het uitvragen van cliëntenervaringen, het meten van de resultaten van onze behandelingen en het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. We werken volgens landelijke standaarden en richtlijnen.

ISO 9001

Specialistenhulp is ISO 9001 gecertificeerd. Het ISO-keurmerk is onafhankelijk en betrouwbaar. Het betekent dat een organisatie de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt centraal stelt en betrouwbare resultaten kan presenteren. Ook betekent het keurmerk dat een organisatie voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid, worden gesteld.

Meer informatie over deze certificering vind je op (LINKADRES/URL?)


Regelmatig resultaten meten

We willen graag weten wat je doelen zijn en of onze behandeling helpt. Dat onderzoeken we op verschillende momenten in het behandeltraject. We doen dat met vragenlijsten: de ROM (Routine Outcome Measurement). Samen met je behandelaar wordt het verloop van de behandeling regelmatig geëvalueerd en daarbij wordt ook de uitkomsten van deze vragenlijsten gebruikt. Met de uitkomsten van deze vragenlijsten weten we of je doelen zijn bereikt en of de behandeling effectief is.

Kwaliteitsstatuut

Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut van Specialistenhulp, is opgesteld op basis van landelijke richtlijn van het Zorginstituut Nederland. Je kunt het kwaliteitsstatuut van Specialistenhulp hier bekijken.

Acute hulp

Crisis en bereikbaarheid

Specialistenhulp biedt ambulante kortdurende specialistische ggz. Bij een acute crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost die u kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Nummers crisisdienst

Regio Haarlem en Haarlemmermeer

Regio IJmond/Alkmaar 

 • Noord Holland Noord: 088 65 65 010

Overig

 • Acute levensbedreigende situatie: 112 
 • Huiselijk geweld: Veilig Thuis 0800 – 2000
 • Suïcidaliteit: 113, online 0800-0113  (voor cliënten)
Specialist van specialistenhulp

Open voor vragen, opmerkingen of klachten

Klachtenregeling

Bij Specialistenhulp vinden we het belangrijk om open te staan voor vragen, opmerkingen of klachten van onze cliënten. Reacties van onze cliënten helpen ons de zorg nog verder te verbeteren.

Wat kun je doen als je een klacht hebt?
Als 1e stap kun je het bespreken met je (regie)behandelaar. Deze kan vragen beantwoorden, uitleg geven of proberen het probleem op te lossen. Als je het lastig vindt dit alleen te doen, kan je iemand vragen met je mee te gaan.

Vertrouwenspersoon
Mocht je niet met de betrokken (regie)behandelaar willen praten of je komt er niet uit, dan kun je een klacht indienen. Je kunt je klacht sturen naar de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon bestudeert je klacht en stukken (bijvoorbeeld brieven of e-mails) die je hebt opgestuurd. De vertrouwenspersoon neemt contact met je op om te bespreken welke stappen nu volgen. Samen met jou gaat de onafhankelijke en onpartijdige vertrouwenspersoon op zoek naar een oplossing.

Geschillencommissie
Als bemiddeling door de vertrouwenspersoon niet lukt of als je niet tevreden bent met het oordeel van de instelling over de ingediende klacht, is er sprake van een geschil. Je kunt een geschil voorleggen aan de onafhankelijke, wettelijk erkende geschillencommissie Klachten en geschillen Zorg, waar Specialistenhulp aan is verbonden.

Vertegenwoordigers van de cliënten

Cliëntenraad

Net als elke andere zorginstelling in Nederland heeft Specialistenhulp een cliëntenraad. In de cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van cliënten.

De cliëntenraad praat met het bestuur over het reilen en zeilen van Specialistenhulp. Over belangrijke onderwerpen moet de directie verplicht advies vragen aan de cliëntenraad.

In de cliëntenraad gaat het niet over persoonlijke of individuele problemen of wensen, maar over het beleid van Specialistenhulp in het algemeen. Bijvoorbeeld over veiligheid, bezuinigingen, samenwerking, of de manier van zorgverlenen. Wie daar goede ideeën over heeft, is van harte welkom om mee te praten. De cliëntenraad vergadert vier keer per jaar.

Zo zorgen we er samen voor dat de zorg van Specialistenhulp op hoog niveau blijft.

 

Contact met de cliëntenraad

Wilt u meer weten over de cliëntenraad? Wilt u iets onder de aandacht brengen van de cliëntenraad? Of wilt u misschien zelf actief worden? Bel, mail of schrijf. Een van de leden van de cliëntenraad neemt dan persoonlijk contact met u op.

Cliëntenraad
Postbus 5057
2000 CB Haarlem
Telefoon: 023 557 51 74
E-mail: clientenraad@stdl.nl

Voor meer informatie kunt u ook bellen met het secretariaat: 023 – 557 51 74.

Hulp zoeken en vinden is niet eenvoudig

Wij kunnen je daarbij helpen.

Neem daarom gerust contact met ons op.

 • Als je problemen hebt waarover je wilt praten, kan je contact met ons opnemen voor een intake bij jou thuis.
 • Als je liever ergens anders anders afspreekt, dan kan dat ook op een van onze locaties.
 • We zijn ervaren, goed bekend met de zorg in de regio en weten wat er mogelijk is.

Bespreek vrijblijvend de mogelijkheden

We helpen je graag verder.